Acompanyament, formació i assessorament

Som una cooperativa que treballem per aportar més consciència, cura i sostenibilitat a les dinàmiques relacionals, la convivència dels grups i la relació també a nivell individual. La transformació social passa pel treball personal i viceversa. El nostre objectiu és millorar el benestar personal i comunitari des de la cultura de pau i la perspectiva feminista interseccional.

Els fonaments del nostre projecte són valors i principis compartits sense els quals no es pot entendre la nostra mirada al món i la forma d’intervenir.

feminisme convivència sostenibilitat coherència diferència cooperativisme lluita creativitat consciència il·lusió

Com a principi d’acció, la idea transversal que n’acull moltes d’altres. L’eina que ens permet entendre l’estructura i, des de l’arrel, construir una societat més justa.

Feminisme

Com a principi d’acció, la idea transversal que n’acull moltes d’altres. L’eina que ens permet entendre l’estructura i, des de l’arrel, construir una societat més justa.

Convivència

El diàleg, l’escolta, l’empatia i la comunicació no violenta com a pilars fonamentals. Crear espais de respecte real, d’entesa i de deconstrucció d’estructures de poder social.

Sostenibilitat

Ciclicitat i cerca d’equilibri de forma holística. Posar al centre del projecte la cura de la terra, de les nostres vides i projectes personals, lluites socials i també la cura dels espais i les persones amb les que ens relacionem.

Coherència

Les conviccions i les accions han d’estar alineades. Posar energia en generar espais de crítica i autocrítica, entendre-ho com un repte permanent.

Diferència

Valor necessari que ens fa persones úniques. Alimentar-nos d’allò en que divergim per fer-nos riques en diversitat, coneixement i visions.

Cooperativisme

Des de la implicació, el compromís social i la coresponsabilització. Crear sinergies entre l’equip, persones i entitats, trencar amb la lògica capitalista i créixer fent xarxa.

Lluita

L’energia necessària per combatre els sistemes dominants, la contraposició a les normes establertes i l’imaginari col·lectiu. Pensar des del després de la norma.

Creativitat

Fer i ser, provar i repensar-nos sempre. Treballar els nostres límits i organitzar idees caòtiques per crear trencant la dicotomia estructural i cultural.

Consciència

La responsabilització individual i col·lectiva dels privilegis. Relacionat amb la coherència, la sostenibilitat i la cura, és l’essència del canvi.

Il·lusió

El sentit, el motor del projecte. Esdevenir des de l’optimisme i la motivació pel canvi i la transformació social.

Acompanyament

Individual

Espai d’acompanyament emocional a persones joves. Acompanyem processos individuals, malestars, creixement personal, dubtes, etc. i per a fer-ho és necessari crear un espai segur, pròxim i accessible. El ventall de temàtiques que es poden treballar és molt divers; la sexualitat, l’autoestima, les inseguretats, relacions d’amistat, família o parella, processos de pèrdues, conflictes, hàbits de consum saludables… Tot està orientat a millorar el benestar de les persones joves i a augmentar l’autonomia i la salut. Actualment només oferim atenció individualitzada a través del servei de la Consulta Jove.

Relacional

Acompanyem a tot tipus de relacions (familiars, sexo-afectives, amistat, laborals, veïnals…), entre dues persones o més, que es troben en una situació de conflicte o tenen la inquietud d’explorar o aprofundir en algun aspecte de la seva relació. Creiem amb la diversitat relacional i en els diferents formats que poden tenir les relacions sexo-afectives. Donem suport a parelles que es troben en processos de separació i presa de decisions, així com a parelles o vincles que volen explorar relacions no-normatives i els reptes en els quals es troben.

Grupal

Pensat per diversitat de grups (entitats, organitzacions, cooperatives, empreses, famílies…) .Fem facilitació grupal i mediació des de la mirada del treball de processos i la cultura de pau. Utilitzem el conflicte com a motor de transformació i canvi, treballant amb els malestars per a la millora de les relacions i la convivència. També podem acompanyar espai de cures i gestió de les agressions a les organitzacións i grups.

Comunitari

La societat és altament diversa, complexa, fragmentada. Cal reincorporar una mirada comunitària que s’ha perdut, projectes i intervencions que ens recordin que som part de diferents comunitats i des d’aquí, tenim una responsabilitat amb aquestes. Creem projectes propis d’acció comunitària i acompanyem a ens públics en la incorporació d’aquesta mirada en els seus serveis. La intervenció comunitària enforteix les capacitats individuals i col·lectives, és una eina d’acció i lluita contra les desigualtats i augmenta la possibilitat de donar respostes articulades col·lectivament, sortint de l’aïllament que provoca tant de dolor. Incorporem la participació, l’autonomia i corresponsabilitat, valors imprescindibles per al qüestionament i transformació de les estructures tradicionals.

Vols saber més sobre els nostres acompanyaments?

Formació

Conflicte, comunicació i convivència

El desequilibri i el conflicte són el motor dels processos d’aprenentatge i transformació de les relacions. Facilitar, conflictuar i emocionar.

Què és el conflicte? Com ens transforma? Com els afrontem? Com ens comuniquem? Quins poders exercim? Quins abusos d’aquest poder patim? Com liderem? Què podem fer per conviure d’una manera més sana?

Gènere, LGBTIQA+, feminismes interseccionals

El sistema sexe-gènere binari és vertebrador de multitud de realitats excloents i violentes. Treballem identidficant l’estructura patriarcal i com aquesta ens travessa. Afrontem aquelles preguntes tan radicals com necessàries avui. Parlem també de sexualitats, afectivitat, identitats i privilegis. Com construïm la nostra identitat? Com ens condicionen les estructures socials? Com aquestes afecten la nostra forma de ser i relacionar-nos? Quines violències es creen al voltant d’aquestes construccions socials? Quins privilegis tenim? Quines opressions patim?

Salut mental, emocional i relacional

Entenem la salut com un procés en moviment de desenvolupament i creixement personal i de la comunitat. L’objectiu és augmentar el benestar de totes les persones. Acompanyem a desenvolupar habilitats de consciència emocional, autoconeixement, autoestima i seguretat, habilitats d’afrontament, límits i responsabilització. Acompanyem en processos de dol, de creixement o canvis.

Qui som? Sóc jo qui decideixo? Què ens fa sentir bé? Com ens relacionem amb les altres? Què estimo i que margino en mi i en les altres?

Vols que t’enviem el nostre catàleg d’accions formatives?

Assessorament

Aplicació plans d’igualtat i no discriminació

Acompanyem en l’aplicació de plans d’igualtat i no discriminació per a la vostra organització, entitat o empresa. Us podem donar suport fent tallers de sensibilització a la plantilla laboral, acompanyant en com posar en pràctica el vostre pla d’igualtat,, en la creació o supervisió de comissions d’igualtat, el pla d’acció i els mecanismes d’actuació, anàlisis i implementació de l’ètica de cures..

Protocols d'agressions

Donem suport a la creació de protocols per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGBTIfòbiques en les organitzacions, des d’una perspectiva feminista interseccional i des de la mirada restaurativa. Acompanyem als processos de reflexió, definició, creació d’objectius, i establiment d’una comissió i circuits, que garanteixi la no discriminació en l’espai.

Desenvolupament de projectes socioeducatius

Creem i duem a terme diferents tipus de projectes socials, comunitaris i educatius des de la perspectiva de gènere, la cultura de pau i la mirada restaurativa per contribuir a la trasnformació d’espais socialitzadors i de convivència

Realització de Punts Liles

Realitzem punts de prevenció, sensibització, detecció i d’atenció de les violències masclistes i LGBTIfòbiques en espais d’oci, de manera fixa o itinerant, per generar espais més segurs i lliures de violències.

Xarxa

Quatre Cantonades som cooperativa i treballem des de la lògica dels principis cooperatius. Fem xarxa arreu del territori amb altres projectes de l’economia social i solidària per enfortir-la, donar-nos suport i tenir més capacitat d’incidència. Participem en espais de referència en la ciutat i comarques properes i també realitzem iniciatives pròpies buscant complicitats i afinitats per a desenvolupar projectes des d’uns criteris de gestió col·lectiva.

Actualment participem de:

Coopsetània Ateneu cooperatia
Coop de Cap Ecosistema cooperatiu de l’Anoia
Espais de trobada de projectes cooperatius i de l’economia social feministes

Projectes

Un tast d’alguns dels nostres projectes:

Hem treballat amb:

Qui en formem part?

Iria Vives

Especialitzada en gestió i mediació de conflictes i cultura de pau. Formada en facilitació de grups a través del treball de processos.

He treballat en mediacions comunitàries, processos participatius, coordinadora de projectes i com a formadora. M’he anat formant en interculturalitat, educació emocional i gestió de projectes que amplien i complementen la formació formal rebuda sobre gestió de conflictes. Vinc del món de l’escoltisme, d’on fa molts anys que en formo part, i m’agrada participar i treballar activament per la vida associativa i moviments socials de la meva ciutat que milloren la vida de les persones, aquesta implicació en grups diversos es la que em va despertar l’interès per les relacions interpersonals, la gestió de conflictes i els feminismes.

Blanca Biosca

Educadora Social, graduada en Dret i Màster en mediació de conflictes. Formada en facilitació de grups a través del treball de processos.

Actualment formant-me en facilitació de grups a través del treball de processos. M’interessen les relacions interpersonals, els processos de socialització i la gestió dels mateixos, i estic compromesa amb l’educació per la transformació social, perquè cada persona pugui, lliurement, ser. Aquestes inquietuds m’han portat a formar-me en gènere i processos d’acció socioeducativa, formació complementada amb la trajectòria en el món de l’escoltisme.

Ariadna Prat

Graduada en Psicologia especialitzada en Intervenció Psicosocial i Drets de les Humanes. Formada en facilitació de grups a través del treball de processos.

Màster en Orientació Educativa. Formant-me en la Psicologia de Treball de Processos i la facilitació grupal. Perspectiva sistèmica, ecofeminista i antiracista. Sóc una persona crítica, sensible i amb molta energia. Em guia la curiositat i les ganes constants de seguir aprenent en les relacions i grups on participo. Em preocupa la sostenibilitat del món, de les vides i les relacions. Faig acompanyament individual, de relació, grupal i comunitari en situació de violència, coflicte, dificultats comunicatives, transicions, dubtes, creixement, processos de pèrdua i dol, etc.

Irene Muñoz

Graduada en Ciències socials, especialitzada en la Intervenció psicosocial i comunitària, i en les Violències masclistes. Formada en facilitació de grups a través del treball de processos.

Sóc amant i constant aprenent de les relacions humanes, amb la inquietud de contribuir i acompanyar a individus, relacions i grups a construir vincles on ens puguem reconèixer, enriquir i cuidar les unes a les altres. He treballat acompanyant a dones en situació de violència masclista. També com a formadora en Comunicació NoViolenta i facilitadora en gestió de conflictes. La meva mirada està nutrida per la perspectiva de gènere interseccional i la sistèmica, la Cultura de pau, i el Treball de Processos. Confio en que el canvi social comença en nosaltres mateixes i en les nostres relacions. És per això que treballo a favor de la transformació de les nostres dinàmiques relacionals per a que estiguin al servei del nostre potencial i benestar personal, relacional i el del món.

Contacte

13 + 1 =