Intervenció, formació i assessorament

Som una cooperativa que tenim la voluntat d’incidir en espais socialitzadors per a transformar les dinàmiques relacionals i la convivència dels grups, alhora que acompanyar el desenvolupament personal des d’una perspectiva feminista, transversal i interseccional. El nostre objectiu és millorar el benestar emocional, personal i comunitari, crear espais segurs i treballar per la sostenibilitat.

Els fonaments del nostre projecte són valors i principis compartits sense els quals no es pot entendre la nostra mirada al món i la forma d’intervenir.

feminisme convivència sostenibilitat coherència diferència cooperativisme lluita creativitat consciència il·lusió

Com a principi d’acció, la idea transversal que n’acull moltes d’altres. L’eina que ens permet entendre l’estructura i, des de l’arrel, construir una societat més justa.

Feminisme

Com a principi d’acció, la idea transversal que n’acull moltes d’altres. L’eina que ens permet entendre l’estructura i, des de l’arrel, construir una societat més justa.

Convivència

El diàleg, l’escolta, l’empatia i la comunicació no violenta com a pilars fonamentals. Crear espais de respecte real, d’entesa i de deconstrucció d’estructures de poder social.

Sostenibilitat

Ciclicitat i cerca d’equilibri de forma holística. Posar al centre del projecte la cura de la terra, de les nostres vides i projectes personals, lluites socials i també la cura dels espais i les persones amb les que ens relacionem.

Coherència

Les conviccions i les accions han d’estar alineades. Posar energia en generar espais de crítica i autocrítica, entendre-ho com un repte permanent.

Diferència

Valor necessari que ens fa persones úniques. Alimentar-nos d’allò en que divergim per fer-nos riques en diversitat, coneixement i visions.

Cooperativisme

Des de la implicació, el compromís social i la coresponsabilització. Crear sinergies entre l’equip, persones i entitats, trencar amb la lògica capitalista i créixer fent xarxa.

Lluita

L’energia necessària per combatre els sistemes dominants, la contraposició a les normes establertes i l’imaginari col·lectiu. Pensar des del després de la norma.

Creativitat

Fer i ser, provar i repensar-nos sempre. Treballar els nostres límits i organitzar idees caòtiques per crear trencant la dicotomia estructural i cultural.

Consciència

La responsabilització individual i col·lectiva dels privilegis. Relacionat amb la coherència, la sostenibilitat i la cura, és l’essència del canvi.

Il·lusió

El sentit, el motor del projecte. Esdevenir des de l’optimisme i la motivació pel canvi i la transformació social.

Què fem?

Accions formatives

Acostem les diferents temàtiques a les persones destinatàries a través d’una metodologia sistèmica basada en el dinamisme, la vivencialitat i el debat. Entenent que l’aprenentatge profund es fa des de l’experimentació i l’emoció.

Acompanyament i Orientació

Assessorem en processos de conflicte o malestar dins de les diverses àrees de treball, potenciant la democràcia profunda, l’empatia i la millora de la convivència.

Atenció individualitzada

Acompanyem en processos personals dins d’un procés grupal o fora d’aquest, per aprofundir en el creixement personal, l’empoderament i treballar conflictes, dolors, bloquejos…

Acció social

Ens impliquem amb el nostre entorn elaborant projectes de transformació social  oberts a la ciutadania per generar consciència col·lectiva, i col·laborant amb altres entitats i projectes.

Àrees de treball

Gènere

Vertebrador de tantes realitats excloents i violentes. Treballem identificant l’estructura i com aquesta ens travessa. Afrontem aquelles preguntes tan radicals com necessàries avui.

Com construïm la nostra identitat? Com ens condicionen les estructures socials? Com aquestes afecten la nostra forma de ser i relacionar-nos? Quines violències es creen al voltant d’aquestes construccions socials? Quins privilegis tenim? Quines opressions patim?

Sexualitat i Afectivitat

Entenem l’afecte com l’element principal per la salut, l’equilibri i la felicitat. Directament relacionat amb l’autoestima, la seguretat i l’afrontament.

Qui som? Ens coneixem? Què ens agrada? Què ens fa sentir bé? Com ens relacionem amb les altres? Com desenvolupem la nostra sexualitat? Ens estimem?

Gestió del Conflicte i Convivència

El desequilibri i el conflicte són el motor dels processos d’aprenentatge i desenvolupament. Facilitar, conflictuar i emocionar.

Què és el conflicte? Com ens transforma? Com els afrontem? Com ens comuniquem? Quins poders exercim? Quins abusos d’aquest poder patim? Què podem fer per conviure d’una manera més sana?

Sostenibilitat

Des de l’emergència climàtica fins l’equilibri en la nostra quotidianitat volem contruir espais on les vides estiguin al centre la cura del planeta, les persones i els espais on ens relacionem.

És sostenible el nostre dia a dia? Com podem cuidar el planteta? Com equil·librem feines, lluites i vides perquè siguin sostenibles?  Quines responsabilitats individuals i col·lectives tenim?

Pedagogia del Dol

Entenem la mort com a part de la vida, quelcom que existeix i no es pot evitar. D’aquesta manera creiem essencial desmuntar el tabú; parlar-ne i donar eines d’anticipació i gestió.

Com ens relacionem amb la pèrdua? Quins efectes té en nosaltres? Com socialitzem la pèrdua i el dolor? Com vivim el dol? Com expressem les emocions?

Àmbits

Incidim en diferents àmbits, com en l’educatiu, de lleure, sociosanitari, comunitari i empresarial. En tots ells es pot aplicar qualsevol tipus d’intervenció que es demani, a nivell individual, grupal o sistèmic.

 

Qui en formem part?

Iria Vives

Especialitzada en gestió i mediació de conflictes i cultura de pau i formada en facilitació de grups a través del treball de processos. He treballat en mediacions comunitàries, processos participatius, coordinadora de projectes i com a formadora. M’he anat formant en interculturalitat, educació emocional i gestió de projectes que amplien i complementen la formació formal rebuda sobre gestió de conflictes. Vinc del món de l’escoltisme, d’on fa molts anys que en formo part, i m’agrada participar i treballar activament per la vida associativa i moviments socials de la meva ciutat que milloren la vida de les persones, aquesta implicació en grups diversos es la que em va despertar l’interès per les relacions interpersonals, la gestió de conflictes i els feminismes.

Blanca Biosca

Educadora Social, graduada en Dret i Màster en mediació de conflictes. M’interessen les relacions interpersonals, els processos de socialització i la gestió dels mateixos, i estic compromesa amb l’educació per la transformació social, perquè cada persona pugui, lliurement, ser. Aquestes inquietuds m’han portat a formar-me en gènere i processos d’acció socioeducativa, formació complementada amb la trajectòria en el món de l’escoltisme, i la participació en entitats que acompanyen situacions socials com migracions, diversitat funcional i l’educació en l’adolescència i la infància.

Ariadna Prat

Graduada en Psicologia especialitzada en Intervenció Psicosocial i Drets de les Humanes. Màster en Orientació Educativa en Centres d’Educació Secundària. Actualment formadora en espais d’Educació en Lleure, projectes sociocomunitaris i associatius. Participo en moviments autogestionats amb implicacions a nivell local. Sóc una persona inquieta i activa. Qüestiono el que m’envolta de forma autocrítica i positiva, crec en les persones i el seu potencial de canvi i aprenentatge, personalment, tinc el compromís de no deixar de fer-ho mai. Treballo des d’una perspectiva feminista i transformadora temàtiques com la diversitat afectiva, sexual i de gènere, processos de dol, l’autonomia personal, les dinàmiques de grup i relacions interpersonals.

Recursos

Estem treballant per oferir-vos una xarxa de recursos.
Esperem tenir-ho molt aviat!

Contacte

3 + 11 =